Öğr. Gör. Dr. YUSUF TOPALOĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. YUSUF TOPALOĞLU

T: (0282) 250 3010

M ytopaloglu@nku.edu.tr

W ytopaloglu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Yabancı Diller Yüksekokulu
Bölüm:Hazırlık
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
Öğrenim Yılları: 2012-2016
Tez: (2016)
Yüksek Lisans
Üniversite: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
Öğrenim Yılları: 2012
Tez:
Lisans
Üniversite: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2009
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Gelişmiş
Fransızca:Gelişmiş
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2012-
İdari Görevler
Trakya Üniversiteler Birliği, Trakya Proje Pazarlığı, Bilim Alanı Hakemlik Havuzu Temsilciliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2017-2018
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2016-2018
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2016-2017
Francofolie Topluluğu Koordinatör Başkan Yardımcısı NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2012-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Dilbilim/Dilbilimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ASLAN N., TOPALOĞLU Y., ÖZNELLİK KİPİ KULLANIMINDA TÜRK ÖĞRENCİLERİN BAŞARI ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, HUMANITAS Uluslar Arası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 6, pp. 205-224, 2018.
Özgün Makale EBSCO, SOBİAD, DOAJ, ACAİNDEX, JOUNAL FACTOR, OPEN AİRE Erişim Linki
2. TOPALOĞLU Y., ACQUISITION DU SUBJONCTIF PAR LES ÉTUDIANTS TURCS, HUMANITAS Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 6, pp. 333-361, 2017.
Özgün Makale MLA (Modern Language Association) International Bibliography,CEEOL (Central and European Online Library), EBSCO Publishing, TEİ(Türk Eğitim İndeksi) Erişim Linki
3. TİLBE A., TOPALOĞLU Y., TURĞUT H., DİKMEN F., ÖZAYDIN H., DÜNDAR S., Akıllı Tahtanın Sözcük Öğrenimine Katkısı: Fransızca Hazırlık Sınıfı Örnekçesi, BORDER CROSSING, vol. 7, pp. 49-72, 2017.
Özgün Makale Central and Eastern European Online Library (CEEOL)China Academic Journals Database (CNKI Scholar): CNKI searchEBSCO Academic Search international ERIH PLUS (Erih Index)Norwegian Register of Scientific Journals, Series and Publishers (NRSJSP Search)Research Papers in Economics (RePEc): RePEc search Erişim Linki
4. BOSNALI S., TOPALOĞLU Y., Fransızca Öznellik ve Türkçe Dilek İstek Kipleri, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 28, pp. 273-284, 2015.
Özgün Makale INDEX COPERNICUS, ASOS Erişim Linki
5. TOPALOĞLU Y., Yayın Değerlendirme Kerimoğlu C 2014 Genel Dilbilime Giriş Kuram ve Uygulamalarla Dilbilim Göstergebilim ve Türkoloji, Humanitas, pp. 229-232, 2014.
Özgün Makale EBSCO Discovery Service, MLA Moderne Language Association, Central and Eastern European Online Library, ASOS, arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, Dergi Park Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TOPALOĞLU Y., Diller Arası Biçimsel ve İşlevsel Farklılıkların Rolü: Öznellik Kipi Örnekçesi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss. 113-134, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN
2. BOSNALI S., TOPALOĞLU Y., Fransızca Tanımlık Ulamının Yanlış Çözümlemesi Yöntemiyle Karşıtsal Bir İncelemesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt 22, ss. 1203-1222, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. TİLBE A., BOSNALI S., TOPALOĞLU Y., Göç Konferansı 2017 Seçilmiş Bildiriler, Bölüm: Editörden: Göç Konferansının Ardından, Yayın Yeri: Transnational Press London, Editör: Ali Tilbe, Sonel Bosnalı, Yusuf Topaloğlu, 2017.
Bilimsel Kitap
2. TİLBE A., BOSNALI S., TOPALOĞLU Y., Göç Konferansı 2017 Seçilmiş Bildiriler, Bölüm: Editörden: Göç Konferansının Ardından, Yayın Yeri: Transnational Press London, Editör: Ali Tilbe, Sonel Bosnalı, Yusuf Topaloğlu, 2017.
Bilimsel Kitap Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. BOSNALI S., TOPALOĞLU Y., ATALAY İ., DİKMEN F., Dil açısından göçmenlerin uyum süreci: Ovakent Özbekleri, The Migration Conference 2018 Lisbon (26.06.2018-28.06.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
2. ATALAY İ., DİKMEN F., TOPALOĞLU Y., BOSNALI S., Hatay/Ovakent’xxteki Afganistan Göçerlerinin Kültürel Evrilme Yönü ve Hızı, The Migration Conference 2018 Lisbon (26.06.2018-28.06.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
3. ATALAY İ., DİKMEN F., BOSNALI S., TOPALOĞLU Y., Ovakent Özbek göçmenlerinde öz kültürün korunması ve yeni kültür edinimi düzeyleri, The Migration Conference 2018 Lisbon (26.06.2018-28.06.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
4. BOSNALI S., TOPALOĞLU Y., TÜRK ÖĞRENCİLERİN FRANSIZCA TANIMLIK YANLIŞLARI, ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu (20.04.2017-23.04.2017).
Özet bildiri
5. BOSNALI S., TOPALOĞLU Y., Türk Öğrencilerin Fransızca Tanımlık Yanlışları, ISLET 2017 3. International Symposium on Language Education and Teaching (20.04.2017-23.04.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
6. , Fransızca Öznellik (Subjonctif) Kipinin Kullanımı ve Öğrenci Tutumlarının Dil Seviyesine Göre Değişimi, 2. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu – UDES2016 (25.05.2016-29.05.2016).
Özet bildiri
7. TOPALOĞLU Y., Fransızca Öznellik Subjonctif Kipinin Kullanımı ve Öğrenci Tutumlarının Dil Seviyesine Göre Değişimi, 2. ULUSLARARASI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU (25.05.2016-28.05.2016).
Özet bildiri
8. TOPALOĞLU Y., Une approche contrastive au subjonctif français et turc, Conférence du Cycle BCL (Bases, Corpus, Langage) (03.04.2014-05.04.2014).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. TOPALOĞLU Y., Türk Öğrencilerin Fransızca Öznellik (Subjonctif) Kipi Kullanımı, XIII. ULUSAL FRANKOFONİ KONGRESİ (26.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
2. ÇORAKLİ Ş., GÖÇERLER H., KURT H., TOPALOĞLU Y., DEMİRKIR F. İ., KARAGÖZ C., ATİK O., Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Akıllı Tahtaların Öğrenci Motivasyonu, Öğrenme Stilleri ve Medya Kullanım Becerilerine Olası Etkileri, Trakya Üniversiteler Birliği Araştırma Proje Sunumları (07.11.2017-08.11.2017).
Özet bildiri
3. GÖÇERLER H., T. Y., Yabancı Dil Egitiminde Akıllı Tahta Kullanımı, Namık Kemal Üniversitesi Bahar Dönemi Ar-Ge Günleri (12.05.2014-14.05.2014).
Poster
Editörlükler
1. HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık (02.02.2014-).
Uluslararası Dergi MLA (Modern Language Association) International Bibliography, CEEOL (Central and European Online Library), EBSCO Publishing, TEİ (Türk Eğitim İndeksi), OpenAIRE Erişim Linki
2. HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık (02.02.2014-).
Uluslararası Dergi MLA, EBSCO, CEEOL, ASOS, TEİ
3. The Migration Conference 2018Book of Abstracts and Programme, Yayın Yeri: Transnational Press London (24.06.2018-24.06.2018).
Uluslararası Kitap
4. Göç Konferansı 2017 Seçilmiş Bildiriler, Yayın Yeri: Transnational Press London (20.12.2017-20.12.2017).
Uluslararası Kitap
5. HUMANITAS - Ulusalararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Egebasım (02.02.2014-).
Uluslararası Dergi Acarindex, MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), SOBIAD, TEİ (Türk Eğitim İndeksi)
6. HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Egebasım (02.02.2014-).
Uluslararası Dergi Acarindex, MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), SOBIAD, TEİ (Türk Eğitim İndeksi) Erişim Linki
7. Humanitas Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: EGEBASIM, Editör (02.01.2014-).
Uluslararası Dergi Acarindex, MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), SOBIAD, TEİ (Türk Eğitim İndeksi) Erişim Linki
8. HUMANITAS - Ulusalararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Egebasım (02.02.2014-).
Uluslararası Dergi EBSCO Discovery Service, MLA Moderne Language Association, Central and Eastern European Online Library, ASOS, arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, Dergi Park
9. HUMANİTAS - Ulusalararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Egebasım (02.02.2014-).
Uluslararası Dergi EBSCO Discovery Service, MLA Moderne Language Association, Central and Eastern European Online Library, ASOS, arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, Dergi Park
10. HUMANITAS - Ulusalararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Egebasım (02.02.2014-).
Uluslararası Dergi EBSCO Discovery Service, MLA Moderne Language Association, Central and Eastern European Online Library, ASOS, arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, Dergi Park Erişim Linki
11. HUMANİTAS - Ulusalararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Egebasım (02.02.2014-).
Uluslararası Dergi EBSCO Discovery Service, MLA Moderne Language Association, Central and Eastern European Online Library, ASOS, arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, Dergi Park Erişim Linki
12. HUMANİTAS Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Egebasım (02.02.2014-).
Uluslararası Dergi EBSCO Discovery Service, MLA Moderne Language Association, Central and Eastern European Online Library, ASOS, arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, Dergi Park Erişim Linki
13. HUMANİTAS Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Egebasım (02.02.2014-).
Uluslararası Dergi EBSCO Discovery Service, MLA Moderne Language Association, Central and Eastern European Online Library, ASOS, arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, Dergi Park Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. HUMANITAS Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi MLA, EBSCO, CEEOL, ASOS, TEİ
2. Göç Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi China Academic Journals Database (CNKI Scholar): CNKI aramaEBSCO Academic Search (forthcoming)ERIH PLUSNorwegian Register for Scientific Journals, Series and PublishersResearch Papers in Economics (RePEc): RePEc arama
3. HUMANİTAS Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi MLA, EBSCO, CEEOL, ASOS, TEİ
Ulusal Projeler
1. Ovakent Özbek Göçmenlerinde Çok Dillilik Ve Dil Sürdürümü, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 05.04.2017-Devam Ediyor.
2. Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Akıllı Tahtaların öğrenciMotivasyonu öğrenme Stilleri Ve Medya KullanımBecerilerine Olası Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 23.06.2016-25.10.2016.
3. Okullarda Kara Tahta dönemini sona erdiren Akıllı Tahtanın yabancı dil hazırlık sınıflarında kullanımı ve karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 17.04.2014-31.03.2015.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
TÜRK ÖĞRENCİLERİN YAPTIĞI YANLIŞLARIN ÇÖZÜMLEMESİNDEN HAREKETLE FRANSIZCA ÖZNELLİK VE TÜRKÇE İSTEK KİPİNİN KARŞITSAL BİR İNCELEMESİ, Yer:Rouen Üniversitesi (Université de Rouen) , 22.05.2014-22.08.2014.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
The Migration Conference 2018 Lisbon, Yer:ISEG CAMPUS, UNIVERSITY OF LISBON, PORTUGAL – 26-28 JUNE 2018, 26.06.2018-28.06.2018.
13. Ulusal Frankofoni Kongresi, Yer:Hacettepe Üniversitesi, Düzenleyenler:Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü , 26.04.2018-27.04.2018.
ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Yer:Roma Tre Üniversitesi, Düzenleyenler:Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi; Roma Tre Üniversitesi; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi; Turkish Online Journal of English Language Teaching; Pegem Akademi Yayınları; Cambridge Scholars Publishing; Turkish Studies Journal; British Online Journal of Educational Science; Eğitim Akademisi Dergisi; International Journal of Education Science and Technology, 20.04.2017-23.04.2017.
Second International Symposium on Language Education and Teaching ISLET 2. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyomu UDES 2016, Yer:University of Belgrad, Düzenleyenler:University of Belgrad, Faculty of Philology /University of Nevşehir Hacı Bektaş Veli Turkish Cooperation and Coordination Agency - TIKA, 25.05.2016-28.05.2016.
10. Frankofoni Kongresi, Yer:Uludağ Üniversitesi, Düzenleyenler:ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ , 15.01.2015-20.01.2015.
Conférence du Cycle BCL (Bases, Corpus, Langage), Yer:Nice Sophia Antipolis Üniversitesi, Düzenleyenler:Université Nice Sophia Antipolis, 03.04.2014-05.04.2014.