Okutman Dr. YUSUF TOPALOĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Okutman Dr. YUSUF TOPALOĞLU

T: (0282) 250 2700

M ytopaloglu@nku.edu.tr

W ytopaloglu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Yabancı Diller Yüksekokulu
Bölüm:Hazırlık
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
Öğrenim Yılları: 2012-2016
Tez: (2016)
Yüksek Lisans
Üniversite: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
Öğrenim Yılları: 2012
Tez:
Lisans
Üniversite: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2009
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Gelişmiş
Fransızca:Gelişmiş
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Okutman NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
2014-2015
Okutman NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
2012-2013
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2012-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Dilbilim/Dilbilimi
Dil Kullanım Bilimi
Biçimbilimi
Bilişsel Dilbilimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Tilbe A. ., Topaloğlu Y., Turğut H., Dikmen F., Özaydın H. ., Dündar S. ., Akıllı Tahtanın Sözcük Öğrenimine Katkısı: Fransızca Hazırlık Sınıfı Örnekçesi, Border Crossing, vol. 7, pp. 49-72, 2017.
Özgün Makale Central and Eastern European Online Library (CEEOL) China Academic Journals Database (CNKI Scholar): CNKI search EBSCO Academic Search international ERIH PLUS (Erih Index) Index Copernicus (ICI): IC search Research Papers in Economics (RePEc): RePEc search Erişim Linki
2. BOSNALI S., TOPALOĞLU Y., Fransızca Öznellik ve Türkçe Dilek İstek Kipleri, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 28, pp. 273-284, 2015.
Özgün Makale INDEX COPERNICUS, ASOS Erişim Linki
3. TOPALOĞLU Y., Yayın Değerlendirme Kerimoğlu C 2014 Genel Dilbilime Giriş Kuram ve Uygulamalarla Dilbilim Göstergebilim ve Türkoloji, Humanitas, pp. 229-232, 2014.
Özgün Makale EBSCO Discovery Service, MLA Moderne Language Association, Central and Eastern European Online Library, ASOS, arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, Dergi Park Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. , Fransızca Öznellik (Subjonctif) Kipinin Kullanımı ve Öğrenci Tutumlarının Dil Seviyesine Göre Değişimi, 2. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu – UDES2016 (25.05.2016-29.05.2016).
Özet bildiri
2. TOPALOĞLU Y., Fransızca Öznellik Subjonctif Kipinin Kullanımı ve Öğrenci Tutumlarının Dil Seviyesine Göre Değişimi, 2. ULUSLARARASI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU (25.05.2016-28.05.2016).
Özet bildiri
3. TOPALOĞLU Y., Une approche contrastive au subjonctif français et turc, Conférence du Cycle BCL (Bases, Corpus, Langage) (03.04.2014-).
Sözlü Bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. GÖÇERLER H., T. Y., Yabancı Dil Egitiminde Akıllı Tahta Kullanımı, Namık Kemal Üniversitesi Bahar Dönemi Ar-Ge Günleri (12.05.2014-14.05.2014).
Poster
Editörlükler
1. HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Egebasım (02.02.2014-).
Uluslararası Dergi Acarindex, MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), SOBIAD, TEİ (Türk Eğitim İndeksi) Erişim Linki
2. Humanitas Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: EGEBASIM, Editör (02.01.2014-).
Uluslararası Dergi Acarindex, MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), SOBIAD, TEİ (Türk Eğitim İndeksi) Erişim Linki
3. HUMANITAS Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: EGEBASIM (02.02.2014-).
Uluslararası Dergi EBSCO Discovery Service, MLA Moderne Language Association, Central and Eastern European Online Library, ASOS, arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, Dergi Park
4. HUMANİTAS Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: EGEBASIM (02.02.2014-).
Uluslararası Dergi EBSCO Discovery Service, MLA Moderne Language Association, Central and Eastern European Online Library, ASOS, arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, Dergi Park
5. HUMANITAS Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: egebasım (02.02.2014-).
Uluslararası Dergi EBSCO Discovery Service, MLA Moderne Language Association, Central and Eastern European Online Library, ASOS, arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, Dergi Park Erişim Linki
6. HUMANİTAS sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: egebasım (02.02.2014-).
Uluslararası Dergi EBSCO Discovery Service, MLA Moderne Language Association, Central and Eastern European Online Library, ASOS, arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, Dergi Park Erişim Linki
7. HU MANİTAS Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: egebasım (02.02.2014-).
Uluslararası Dergi EBSCO Discovery Service, MLA Moderne Language Association, Central and Eastern European Online Library, ASOS, arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, Dergi Park Erişim Linki
8. HUMANİTAS Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: egebasım (02.02.2014-).
Uluslararası Dergi EBSCO Discovery Service, MLA Moderne Language Association, Central and Eastern European Online Library, ASOS, arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, Dergi Park Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. (01.01.2015-).
Uluslararası Dergi SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergi
Uluslararası Projeler
1. 2214/A-DOKTORA SIRASI ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI (DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN), TÜBİTAK, Yürütücü, 22.05.2014-22.08.2014.
Ulusal Projeler
1. Ovakent Özbek Göçmenlerinde Çok Dillilik Ve Dil Sürdürümü, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 05.04.2017-Devam Ediyor.
2. Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Akıllı Tahtaların öğrenciMotivasyonu öğrenme Stilleri Ve Medya KullanımBecerilerine Olası Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 23.06.2016-25.10.2016.
3. YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARINDA AKILLI TAHTALARIN ÖĞRENCİ MOTİVASYONU, ÖĞRENME STİLLERİ VE MEDYA KULLANIM BECERİLERİNE OLASI ETKİLERİ, BAP, Araştırmacı, 01.04.2016-04.11.2016.
4. Okullarda Kara Tahta dönemini sona erdiren Akıllı Tahtanın yabancı dil hazırlık sınıflarında kullanımı ve karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 17.04.2014-31.03.2015.
Üyelikler
Francofolie Topluluğu Koordinatör Başkan Yardımcısı, Başkan, 2012-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Yer:İtalya Roma, Düzenleyenler:Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi; Roma Tre Üniversitesi; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi; Turkish Online Journal of English Language Teaching; Pegem Akademi Yayınları; Cambridge Scholars Publishing; Turkish Studies Journal; British Online Journal of Educational Science; Eğitim Akademisi Dergisi; International Journal of Education Science and Technology, 20.04.2017-23.04.2017.
Second International Symposium on Language Education and Teaching ISLET 2. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyomu UDES 2016, Yer:University of Belgrad, Faculty of Philology , Düzenleyenler:University of Belgrad, Faculty of Philology /University of Nevşehir Hacı Bektaş Veli Turkish Cooperation and Coordination Agency - TIKA, 25.05.2016-28.05.2016.
FRANKOFONİ KONGRESİ, Yer:ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, Düzenleyenler:ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ , 15.01.2015-20.01.2015.