Öğr. Gör. Dr. YUSUF TOPALOĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. YUSUF TOPALOĞLU

T: (0282) 250 3010

M ytopaloglu@nku.edu.tr

W ytopaloglu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Yabancı Diller Yüksekokulu
Bölüm:Hazırlık
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
Öğrenim Yılları: 2012-2016
Tez: (2016)
Yüksek Lisans
Üniversite: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ
Öğrenim Yılları: 2009-2012
Tez: (2012)
Lisans
Üniversite: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ
Öğrenim Yılları: 2004-2009
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Arapça:Gelişmiş
Fransızca:Gelişmiş
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
2012-
İdari Görevler
Komisyon Üyeliği TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU / YABANCI DİLLER ANABİLİMDALI
2020-
Komisyon Üyeliği TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2019-2020
Komisyon Üyeliği TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU / YABANCI DİLLER ANABİLİMDALI
2019-2019
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU / YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ
2019-
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
2018-2018
Komisyon Üyeliği TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2017-2018
Trakya Üniversiteler Birliği, Trakya Proje Pazarlığı, Bilim Alanı Hakemlik Havuzu Temsilciliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2017-2018
Komisyon Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
2016-2017
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Dilbilim/Dilbilimi
Dil Kullanım Bilimi
Biçimbilimi
Sözdizimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TOPALOĞLU Y., Yeniötesi Yazında Özkurmaca, Border Crossing, vol. 10, pp. 79-89, 2020.
Kitap Kritiği Central and Eastern European Online Library (CEEOL)China Academic Journals Database (CNKI Scholar): CNKI searchEBSCO Academic Search internationalERIH PLUS (Erih Index)Finland Publications Forum (JUFO)Norwegian Register of Scientific Journals, Series and Publishers (NRSJSP Search)Research Papers in Economics (RePEc): RePEc search
2. BOSNALI S., TOPALOĞLU Y., DİKMEN F., ATALAY İ., Özbek Göçmenlerin Dilsel Uyum Stratejileri, HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 8, pp. 109-132, 2020.
Özgün Makale MLA, EBSCO, CEEOL, ASOS, TEİ, COPERNICUS Erişim Linki
3. TOPALOĞLU Y., Dilin En Güzel Tarihi (La plus belle histoire du langage), Border Crossing, vol. 8, pp. 468-476, 2018.
Vaka Takdimi Central and Eastern European Online Library (CEEOL)China Academic Journals Database (CNKI Scholar)EBSCO Academic Search internationalERIH PLUS (Erih Index)Norwegian Register for Scientific Journals (NSD)Research Papers in Economics (RePEc)Border Crossing is also included in American Sociological Association’xxs Publication Options Journal Directory Erişim Linki
4. ATALAY İ., DİKMEN F., BOSNALI S., TOPALOĞLU Y., Ovakent Özbek Göçmenlerinde Kültürleşme Düzeyleri, Göç Dergisi, vol. 5, pp. 145-174, 2018.
Özgün Makale China Academic Journals Database (CNKI Scholar): CNKI searchEBSCO Academic Search internationalEBSCO Academic Search CompleteERIH PLUS (ERIH)Norwegian Register (NDS)Research Papers in Economics (RePEc): RePEc searchGöç Dergisi American Sociological Association Erişim Linki
5. BOSNALI S., TOPALOĞLU Y., Fransızca Tanımlık Ulamının Yanlış Çözümlemesi Yöntemiyle Karşıtsal Bir İncelemesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 22, pp. 1203-1222, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
6. ASLAN N., TOPALOĞLU Y., Öznellik Kipi Kullanımında Türk Öğrencilerin Başarı Oranlarının Değerlendirilmesi, HUMANITAS Uluslar Arası Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 6, pp. 205-224, 2018.
Özgün Makale EBSCO, SOBİAD, DOAJ, ACAİNDEX, JOUNAL FACTOR, OPEN AİRE Erişim Linki
7. TOPALOĞLU Y., Acquisition du subjonctif par les étudiants turcs, HUMANITAS Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 6, pp. 333-361, 2017.
Özgün Makale MLA (Modern Language Association) International Bibliography,CEEOL (Central and European Online Library), EBSCO Publishing, TEİ(Türk Eğitim İndeksi) Erişim Linki
8. TİLBE A., BOSNALI S., TOPALOĞLU Y., Editörden: Göç Konferansının Ardından in Göç Konferansı 2017 Seçilmiş Bildiriler, Göç Konferansı 2017 Seçilmiş Bildiriler, pp. 1-5, 2017.
Vaka Takdimi China Academic Journals Database (CNKI Scholar): CNKI searchEBSCO Academic Search internationalEBSCO Academic Search CompleteERIH PLUS (ERIH)Norwegian Register (NDS)Research Papers in Economics (RePEc): RePEc searchGöç Dergisi American Sociological Association
9. TİLBE A., TOPALOĞLU Y., TURĞUT H., DİKMEN F., ÖZAYDIN H., DÜNDAR S., Akıllı Tahtanın Sözcük Öğrenimine Katkısı: Fransızca Hazırlık Sınıfı Örnekçesi, BORDER CROSSING, vol. 7, pp. 49-72, 2017.
Özgün Makale Central and Eastern European Online Library (CEEOL)China Academic Journals Database (CNKI Scholar): CNKI searchEBSCO Academic Search international ERIH PLUS (Erih Index)Norwegian Register of Scientific Journals, Series and Publishers (NRSJSP Search)Research Papers in Economics (RePEc): RePEc search Erişim Linki
10. BOSNALI S., TOPALOĞLU Y., Fransızca Öznellik ve Türkçe Dilek İstek Kipleri, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 28, pp. 273-284, 2015.
Özgün Makale INDEX COPERNICUS, ASOS, ULAKBİLİM Erişim Linki
11. TOPALOĞLU Y., Yayın Değerlendirme Kerimoğlu C 2014 Genel Dilbilime Giriş Kuram ve Uygulamalarla Dilbilim Göstergebilim ve Türkoloji, Humanitas, pp. 229-232, 2014.
Özgün Makale EBSCO Discovery Service, MLA Moderne Language Association, Central and Eastern European Online Library, ASOS, arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, Dergi Park Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DİKMEN F., TOPALOĞLU Y., ATALAY İ., BOSNALI S., Hatay Ovakent Afganistan Göçerlerinin Kültürel Evrilmesi Üzerine, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss. 47-72, 2019.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. TOPALOĞLU Y., Dil Öğrenimi Sürecinde İşlevsel Yabancıllık, Söylem Filoloji Dergisi, cilt 3, ss. 252-271, 2018.
Özgün Makale MLA International Bibliography, Index Copernicus International, SAJI Journal Index, OCLC Wordcat, SIS Scientific Index Services, ESJI Eurasian Scientific Journal Index, DOAJ, DRJI, ERIHPLUS, ROAD, CITEFACTOR Erişim Linki
3. TOPALOĞLU Y., Diller Arası Biçimsel ve İşlevsel Farklılıkların Rolü: Öznellik Kipi Örnekçesi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss. 113-134, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. TOPALOĞLU Y., Dil ve Edebiyat Araştırmaları, Bölüm: Karşıtsal Dilbilim ve Yanlış Çözümlemesi: Türk Öğrencilerin Fransızca İlgi Adılları Kullanımı, Yayın Yeri: Akademisyen Kitabevi, Editör: Mesut Gün, Erdem Dağıstanlıoğlu, 2020.
Bilimsel Kitap
2. TOPALOĞLU Y., Dil Öğreniminde Yabancıllık, Yayın Yeri: Hiperyayın, Editör: Tilbe, Ali, 2019.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. TOPALOĞLU Y., Özbek Göçerlerin Uyum Sürecinde Dilsel ve Kültürel Davranışları, 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi (07.12.2018-08.12.2018).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. BOSNALI S., TOPALOĞLU Y., ATALAY İ., DİKMEN F., Dil açısından göçmenlerin uyum süreci: Ovakent Özbekleri, The Migration Conference 2018 Lisbon (26.06.2018-28.06.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
3. ATALAY İ., DİKMEN F., TOPALOĞLU Y., BOSNALI S., Hatay/Ovakent’xxteki Afganistan Göçerlerinin Kültürel Evrilme Yönü ve Hızı, The Migration Conference 2018 Lisbon (26.06.2018-28.06.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
4. ATALAY İ., DİKMEN F., BOSNALI S., TOPALOĞLU Y., Ovakent Özbek göçmenlerinde öz kültürün korunması ve yeni kültür edinimi düzeyleri, The Migration Conference 2018 Lisbon (26.06.2018-28.06.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
5. BOSNALI S., TOPALOĞLU Y., Türk Öğrencilerin Fransızca Tanımlık Yanlışları, ISLET 2017 3. International Symposium on Language Education and Teaching (20.04.2017-23.04.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
6. , Fransızca Öznellik (Subjonctif) Kipinin Kullanımı ve Öğrenci Tutumlarının Dil Seviyesine Göre Değişimi, 2. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu – UDES2016 (25.05.2016-29.05.2016).
Özet bildiri
7. TOPALOĞLU Y., Fransızca Öznellik Subjonctif Kipinin Kullanımı ve Öğrenci Tutumlarının Dil Seviyesine Göre Değişimi, 2. ULUSLARARASI DİL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU (25.05.2016-28.05.2016).
Özet bildiri
8. TOPALOĞLU Y., Une approche contrastive au subjonctif français et turc, Conférence du Cycle BCL (Bases, Corpus, Langage) (03.04.2014-05.04.2014).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. TOPALOĞLU Y., Türk Öğrencilerin Fransızca Öznellik (Subjonctif) Kipi Kullanımı, XIII. ULUSAL FRANKOFONİ KONGRESİ (26.04.2018-27.04.2018).
Özet bildiri
2. ÇORAKLİ Ş., GÖÇERLER H., KURT H., TOPALOĞLU Y., DEMİRKIR F. İ., KARAGÖZ C., ATİK O., Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Akıllı Tahtaların Öğrenci Motivasyonu, Öğrenme Stilleri ve Medya Kullanım Becerilerine Olası Etkileri, Trakya Üniversiteler Birliği Araştırma Proje Sunumları (07.11.2017-08.11.2017).
Özet bildiri
3. BOSNALI S., TOPALOĞLU Y., Fransızca Öznellik ve Türkçe Dilek-İstek Kipleri, X. Ulusal Frankofoni Kongresi (15.10.2014-17.10.2014).
Özet bildiri
4. GÖÇERLER H., T. Y., Yabancı Dil Egitiminde Akıllı Tahta Kullanımı, Namık Kemal Üniversitesi Bahar Dönemi Ar-Ge Günleri (12.05.2014-14.05.2014).
Poster
Editörlükler
1. HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Editör (17.03.2020-).
Uluslararası Dergi MLA, EBSCO, CEEOL, ASOS, TEİ, COPERNICUS Erişim Linki
2. International Journal of Language and Linguistics, Yayın Yeri: Science Publishing Groupe (SciencePG) (09.09.2020-).
Uluslararası Dergi WorldCat Crossref JournalSeek ZEITSCHRIFTEN DATENBANK Electronic Journal Library Academic Keys, Academic Resource Index PBN WZB DRJI NKI Scholar MIAR ESJI Universal Impact Factor Erişim Linki
3. HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Egebasım, Editör (15.10.2019-).
Uluslararası Dergi MLA, EBSCO, CEEOL, ASOS, TEİ, COPERNICUS
4. HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Egebasım, Editör (01.01.2015-).
Uluslararası Dergi MLA, EBSCO, CEEOL, ASOS, TEİ, COPERNICUS
5. HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık, Editör (01.01.2015-).
Uluslararası Dergi MLA (Modern Language Association) International Bibliography, CEEOL (Central and European Online Library), EBSCO Publishing, TEİ (Türk Eğitim İndeksi), OpenAIRE Erişim Linki
6. HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Toprak Ofset Matbaacılık, Editör (01.01.2015-).
Uluslararası Dergi MLA (Modern Language Association) International Bibliography, CEEOL (Central andEuropean Online Library), EBSCO Publishing, TEİ (Türk Eğitim İndeksi), Index Copernicus
7. The Migration Conference 2018Book of Abstracts and Programme, Yayın Yeri: Transnational Press London, Editör (24.06.2018-24.06.2018).
Uluslararası Kitap Erişim Linki
8. Göç Konferansı 2017 Seçilmiş Bildiriler, Yayın Yeri: Transnational Press London, Editör (20.12.2017-20.12.2017).
Uluslararası Kitap
9. HUMANITAS - Ulusalararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Egebasım, Editör (01.01.2015-).
Uluslararası Dergi Acarindex, MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), SOBIAD, TEİ (Türk Eğitim İndeksi)
10. HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Egebasım, Editör (01.01.2015-).
Uluslararası Dergi Acarindex, MLA (Modern Language Association), EBSCO Publishing, CEEOL (Central and European Online Library), SOBIAD, TEİ (Türk Eğitim İndeksi) Erişim Linki
11. HUMANITAS - Ulusalararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Egebasım, Editör (01.01.2015-).
Uluslararası Dergi EBSCO Discovery Service, MLA Moderne Language Association, Central and Eastern European Online Library, ASOS, arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, Dergi Park
12. HUMANİTAS - Ulusalararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Egebasım, Editör (01.01.2015-).
Uluslararası Dergi EBSCO Discovery Service, MLA Moderne Language Association, Central and Eastern European Online Library, ASOS, arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, Dergi Park
13. HUMANITAS - Ulusalararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Egebasım, Editör (01.01.2015-).
Uluslararası Dergi EBSCO Discovery Service, MLA Moderne Language Association, Central and Eastern European Online Library, ASOS, arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, Dergi Park Erişim Linki
14. HUMANİTAS - Ulusalararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Egebasım, Editör (01.01.2015-).
Uluslararası Dergi EBSCO Discovery Service, MLA Moderne Language Association, Central and Eastern European Online Library, ASOS, arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi, Türk Eğitim İndeksi, Dergi Park Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi (30.09.2019-30.09.2019), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
2. Göç Dergisi (13.09.2019-13.09.2019), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi China Academic Journals Database (CNKI Scholar): CNKI aramaEBSCO Academic Search (forthcoming)ERIH PLUSNorwegian Register for Scientific Journals, Series and PublishersResearch Papers in Economics (RePEc): RePEc arama
3. HUMANITAS Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi MLA, EBSCO, CEEOL, ASOS, TEİ
4. Göç Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi China Academic Journals Database (CNKI Scholar): CNKI aramaEBSCO Academic Search (forthcoming)ERIH PLUSNorwegian Register for Scientific Journals, Series and PublishersResearch Papers in Economics (RePEc): RePEc arama
5. HUMANİTAS Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi MLA, EBSCO, CEEOL, ASOS, TEİ
Ulusal Projeler
1. Ovakent Özbek Göçmenlerinde Çok Dillilik ve Dil Sürdürümü, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 13.07.2017-19.07.2018.
2. Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Akıllı Tahtaların Öğrenci Motivasyonu Öğrenme Stilleri ve Medya Kullanım Becerilerine Olası Etkileri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 23.06.2016-25.10.2016.
3. Okullarda Kara Tahta dönemini sona erdiren Akıllı Tahtanın yabancı dil hazırlık sınıflarında kullanımı ve karşılaştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 17.04.2014-31.03.2015.
Ödüller
1. Dede Korkut Araştırma Teşvik Ödülü, AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI, Türkiye, 2018.
2. Erasmus Personel Hareketliliği Değişim Bursu, NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 2014.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Türk Öğrencilerin Yaptığı Yanlışların Çözümlemesinden Hareketle Fransızca Öznellik ve Türkçe İstek Kipinin Karşıtsal Bir İncelemesi, Yer:Rouen Üniversitesi, 23.05.2015-26.09.2015.
Une étude contrastive du subjonctif en français et en turc à travers l’analyse des fautes et des erreurs commises par les étudiants turcs, Yer:Rouen Üniversitesi, 03.06.2013-30.08.2013.
Diller Arası Biçimsel ve İşlevsel Farklılıklar: Karşıtsal Bir İnceleme, Yer:Rouen Üniversitesi, 02.06.2013-30.08.2013.
Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Araştırmaları ve Uygulamaları: Yurt Dışı Burs ve Destek Programları, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 02.12.2019-02.12.2019.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi , Yer:Antalya, Türkiye, Düzenleyenler:Türkiye Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Türk Eğitim-Sen); Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB), 07.12.2018-08.12.2018.
The Migration Conference 2018 Lisbon, Yer:ISEG CAMPUS, UNIVERSITY OF LISBON, PORTUGAL – 26-28 JUNE 2018, 26.06.2018-28.06.2018.
13. Ulusal Frankofoni Kongresi, Yer:Hacettepe Üniversitesi, Düzenleyenler:Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü , 26.04.2018-27.04.2018.
ISLET-2017 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, Yer:Roma Tre Üniversitesi, Düzenleyenler:Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi; Roma Tre Üniversitesi; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi; Turkish Online Journal of English Language Teaching; Pegem Akademi Yayınları; Cambridge Scholars Publishing; Turkish Studies Journal; British Online Journal of Educational Science; Eğitim Akademisi Dergisi; International Journal of Education Science and Technology, 20.04.2017-23.04.2017.
Second International Symposium on Language Education and Teaching ISLET 2. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyomu UDES 2016, Yer:University of Belgrad, Düzenleyenler:University of Belgrad, Faculty of Philology /University of Nevşehir Hacı Bektaş Veli Turkish Cooperation and Coordination Agency - TIKA, 25.05.2016-28.05.2016.
10. Ulusal Frankofoni Kongresi, Yer:Uludağ Üniversitesi, Düzenleyenler:ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ , 15.10.2014-17.10.2014.
Conférence du Cycle BCL (Bases, Corpus, Langage), Yer:Nice Sophia Antipolis Üniversitesi, Düzenleyenler:Université Nice Sophia Antipolis, 31.03.2014-04.04.2014.